CASE STUDY - 1

CASE STUDY – Harmonogram produkcji

Gdzie: Producent konstrukcji spawanych, budowa elementów i części maszyn, produkcja kontraktowa

Obszar optymalizacji: zarządzanie zamówieniami, planowanie realizacji produkcji, harmonogram produkcji, terminarz wysyłek

Stan pierwotny: zatrudnienie 80 osób, ilość osób zaangażowanych w obszarze optymalizacji – 12, zamówienia klientów rejestrowane w programie SUBIEKT, następnie przenoszone do arkusza EXCEL – ze wszystkimi pozycjami asortymentowymi, następnie na bazie rejestru zamówień w EXCELU „tworzone” zlecenie produkcyjne, zabezpieczenie materiałowe, wykaz zmian w dokumentacji, plany kluczowych operacji – palenie, spawanie, pakowanie, rejestracja głównych etapów produkcji, statusu wysyłek, identyfikacji partii materiałów – razem 6 pomocniczych arkuszy EXCEL – z koniecznością ciągłego ręcznego aktualizowania danych.

Problemy: konieczność współdzielenia arkuszy, tworzenie wielu kopii – rozproszonych po lokalnych komputerach – praca w kilku lokalizacjach, konieczność kolejkowania pracy – wprowadzania danych przez poszczególnych użytkowników

Obciążenie czasowe: analiza pracy pokazała, że codzienne obciążenie kluczowych pracowników nadzoru produkcji sięga nawet kilku godzin dziennie – w zależności od stopnia złożoności realizowanych wyrobów kontraktowych. Do Dokumentu Analizy Przedwdrożeniowej przyjęto następujące dane:
- ilość osób: 12
- ilość godzin poświęcanych dziennie na prace związane z planowaniem i nadzorowaniem produkcji (obróbka danych w EXCELU) – średnia 2 h/dzień
- obciążenie dzienne: 12 x 2h = 24h
- średnia stawka – 25 PLN/h
- średni koszt planowania produkcji – 600 PLN/dzień, 12600 PLN / m-c, 151 200 PLN / rok

Rozwiązanie: wyeliminowanie arkuszy excela i wprowadzenie rozwiązania bazodanowego – Wirtualnego Brygadzisty. Stworzono wielowymiarowy harmonogram produkcji i wysyłek, w którym dane z SUBIEKTA – zamówienie, dane klienta, indeksy asortymentowe – pobierane są bezpośrednio z bazy SUBIEKTA, wyeliminowano konieczność ręcznego wprowadzania danych metodą kopiuj-wklej, możliwość jednoczesnej pracy wszystkich osób nadzoru produkcji, autoryzacja wprowadzanych danych – indywidualne logi każdego użytkownika, aktualizacja statusów realizacji produkcji poprzez bezpośrednie raportowanie przez operatorów w terminalach produkcyjnych

Stan aktualny – obciążenie czasowe: - ilość godzin poświęcanych dziennie na prace związane z planowaniem i nadzorowaniem produkcji – praca z Wirtualnym Brygadzistą – średnia 45 min/dzień - obciążenie dzienne – 12 x 45 min = 9 h
- średnia stawka 25 PLN / h
- średni koszt planowania produkcji – 225 PLN / dzień, 4725 PLN / m-c, 56 700 / rok

EFEKT: obniżenie kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
Możliwość oszczędzenia 94500 PLN rocznie