CASE STUDY - 2

CASE STUDY – Magazyn farb, WMS, wydania i zwroty z linii produkcyjnych

Gdzie: Przemysłowa lakiernia mokra i proszkowa. Produkcja kontraktowa

Obszar optymalizacji: zarządzanie magazynem farb, przyjęcie dostawy, kontrola, wydania i zwroty farb na linie malarskie

Stan pierwotny:

Problemy:

Obciążenie czasowe:
- ilość osób:
- ilość godzin poświęcanych dziennie na prace związane z planowaniem i nadzorowaniem produkcji (obróbka danych w EXCELU) – średnia 2 h/dzień
- obciążenie dzienne: 12 x 2h = 24h
- średnia stawka – 25 PLN/h
- średni koszt planowania produkcji – 600 PLN/dzień, 12600 PLN / m-c, 151 200 PLN / rok

Rozwiązanie:

Stan aktualny – obciążenie czasowe: - ilość godzin poświęcanych dziennie na prace związane z planowaniem i nadzorowaniem produkcji – praca z Wirtualnym Brygadzistą – średnia 45 min/dzień - obciążenie dzienne – 12 x 45 min = 9 h
- średnia stawka 25 PLN / h
- średni koszt planowania produkcji – 225 PLN / dzień, 4725 PLN / m-c, 56 700 / rok

EFEKT: obniżenie kosztów operacyjnych zarządzania produkcją o 62,5%
Możliwość oszczędzenia 94500 PLN rocznie